Spôsob platby

Ponúkame Vám hneď niekoľko možností, ako zaplatiť za tovar, ktorý ste si u nás vybrali.

Dobierkou sa rozumie platba za tovar, pri jeho prevzatí od prepravcu.

Zákazník má u nás vždy možnosť, zaplatiť za tovar až pri jeho doručení. Bohužial je tento spôsob úhrady spoplatnený a to čiastkou 1,88 EUR. Len v prípade, že vykonáte nákup nad 150 EUR, je preprava vrátane dobierky zdarma.

Platba na účet prevodom,

je v súčasnej dobe najpoužívanejšou formou úhrady za tovar. Zákazník, ktorý si túto formu úhrady zvolí, jednoducho uhradí cenu za nakúpené produkty na náš účet (číslo účtu 2500743205/8330). K ľahšej identifikácií platby použijete variabilný symbol uvedený na objednávke.

IBAN: SK71 8330 0000 0025 0074 3205

BIC/SWIFT: FIOZSKBA

 (vedený v EURMožno platiť bežnou vnútroštátnou platbou v EUR)